Comments (9)

  1. Den yngste brodern sa till den äldste ”Visst är det ofattbart att vi har en fader som älskar oss så mycket och bryr sig så mycket om oss, oavsett vad vi gör, om jag bara förstått det, hade jag aldrig gett mig av”. Då kom fadern in genom dörren och såg sina båda söner sitta gråtande på golvet.
  2. Eberan tar också upp mellankrigsgenerationen (–) med bl.a. judiska författare och efterkrigstyska kulturpersonligheter och därefter krigsgenerationens barn, födda –, med årsrevoltörerna och deras anklagelser mot den äldre generationen.
  3. Det förlorade landet är på en gång en spännande idéhistorisk odyssé och en politisk självbiografi. Boken Augustprisnominerades Till denna utgåva har Göran Rosenberg även skrivit ett nytt förord. "Det förlorade landet" tar vid där "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz" slutar.
  4. Det talas om att det tidiga talets unga intellektuella utgjorde en ”förlorad generation”? Vilka avses? Och varför var de ”förlorade” – för att de hamnade i första världskrigets skyttegravar? Nej, tvärtom. Visserligen har termen ibland, i Storbritannien, använts om de män som stupade i första världskriget, men framför allt syftar den på de u.
  5. Problemet är emellertid svårare än så och om vi inte inom den närmaste framtiden ska se kunskapsmässigt förlorade generationer komma ur den svenska skolan måste fler saker till. Skolpartiet vill därför, till att börja med på kommunnivå, utöver det som redan görs även slopa det fria skolvalet.
  6. Vi får gå tillbaka till mars ifjol då vi hade en liknande siffra på unika besökare, säger Ola Josefsson, webbredaktör. Årets januarisiffra på är den högsta.
  7. sina kamrater, de skalder, vi i detta arbete sökt skildra. Den är, såsom nogsamt kändt, dock icke att. försmå, denna sångarätt, och efter vår mening är. inom vår literatur det fält fortfarande värdt all. uppmärksamhet, på hvilket talets lyrik gifvit så. vackra skördar. De skalder, vi här framställa, hafva.
  8. Kommunal förlorade målet om föreningsrättskränkning av huvudskyddsombudet vid Arriva, Reza Forghani. Förbundet döms av arbetsdomstolen att betala arbetsgivarens rättegångskostnader på över en halv miljon kronor.
  9. Den "förlorade" generationen Ungdomarna blev talets förlorare. Det syns inte alltid utanpå, men bakom den stajlade fasaden med mms-mobil och moderiktiga brallor döljs nyfattigdomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *