Comments (8)

  1. 3. De stem van God weergalmde in de wolken; zijn vuur en hagel sloegen neer als dolken, zijn bliksemschichten suisden door de lucht. Toen sloeg de vijand bevend op de vlucht. In toorn ontblootte God de diepste rotsen. Hij liet rivieren uit hun bedding klotsen. Zo smolt de aarde voor de majesteit van onze HEER, de God die mij bevrijdt. 4.
  2. Direct valt op dat er in Psalm 29 veel wordt gesproken over de Stem van de HEERE. Het wordt zevenmaal genoemd: het volmaakte getal van God. Bij alle stemmen die er zijn in deze wereld, bij alle grote woorden die er tegen God worden gesproken door kleine mensen valt de grote kracht van de Stem van God des te meer op. Bij Zijn spreken verbleekt alles.
  3. om mij heeft niemand smart. O God, wie heeft mij nog van node? Ik ben door elk vergeten, als afval weggesmeten. 11 Geprezen zij de Heer, mijn Koning, Hij die zijn knecht ontmoet: Psalmen uit het Liedboek voor de Kerken ().
  4. Psalm 29 1 Een lied van David.. Jullie die machtig zijn, geef aan de Heer de eer waar Hij recht op heeft. Erken zijn macht. 2 Geef aan de Heer de eer waar Hij recht op heeft. Aanbid de Heer in zijn heiligdom. 3 De stem van de Heer dreunt over het water. De machtige God laat de donder grommen. Hij doet zijn stem klinken over de zee. 4 De stem van de Heer is vol kracht.
  5. 1. Machtigen geef God de eer, buig eerbiedig voor Hem neer en erken zijn majesteit in uw eigen nietigheid. Ieder moet Hem eer bewijzen, vol verwondering Hem prijzen en erkennen in zijn leven: God is groot en hoog verheven. 2. Heel de aarde is van streek .
  6. Alle eer aan God (Psalm ) Voor jou zorgt niemand (Psalm 14) Hoe lang nog? (Psalm 13) Mijn HEER, kom toch terug (Psalm 6) Voor niemand bang (Psalm 3) De leugen gaat rond (Psalm 12) De stem van de HEER (Psalm 29) Als jij op jouw beurt bijna valt (Psalm 41) Aan de rivier in Babel (Psalm ) Hoop op God (Psalm ) Van heel ver weg (Psalm 61).
  7. De stem van de HEER (Psalm 29) Lyrics: Al kijkt de hele wereld naar je op / Geef aan de HEER alleen / De eer die bij zijn reputatie past / De eer die hij verdient / Hij is dichtbij, bereid je voor.
  8. Psalmen voor Nu, cd 2, Worden onbekende en onbeminde psalmen in de Psalmen voor Nu versie ineens bemind? Of andersom? Dat is een vraag die mij als dichter van Psalmen voor Nu intrigeert. Luister op cd 2 bijvoorbeeld naar de prachtige psalm Of neem psalm 13 die, in een tijd van geweld op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *